ENEAPAI of DiaLo-Caso

bijdrage van de melkvee sector per provincie
bijdrage van de melkvee sector per provincie, uit ENEAPAI

Wat is dat voor pai? Is er ook een ENEA mãe? was het eerste wat ik dacht bij deze afkorting. In Beja op de landbouwbeurs werd dit nieuwe plan uitgelegd door de coordinator ervan, Eng. José Maria Martins Soares. Ik was erbij.
De afkorting staat voor Estrategia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuarios e Agro-Industriais, oftewel het Portugese plan voor organische reststromen vanuit de landbouw en agro-industrie. (En nee, er is geen ENEA Mãe, voorzover ik weet.) Dit is een grote geldpot ter waarde van meer dan 600 miljoen Europese euros die de kwalijke effecten van deze reststromen op de omgeving moet tegengaan. Heel in het kort komt ENEAPAI er op neer dat alle landbouw en agro industrie in 7 sectoren is verdeeld: koeien, varkens, pluimvee en kaasmakerijen, wijnmakerijen, oliepersen en slachterijen. Volgens ENEAPAI zijn koeien, met bijna 50% van het geheel aan organische reststromen, de grootste “boosdoeners”. Men heeft in kaart gebracht waar dergelijke bedrijven zich bevinden, en ook hoeveel afval ze produceren. Zo krijg je voor iedere sector een kaart van Portugal met vlekken. Als je die kaartjes in bepaalde combinaties overelkaar heen projecteert, krijg je dus een idee van waar in het land grote overschotten aan bepaalde soorten organische reststromen zijn. De donkerste vlekken zitten (zoals met alles) rond Lissabon en Porto, en in dit geval ook vooral ertussenin (Leiria en hoger). De Alentejo was nog geruststellend onbevlekt op de meeste kaartjes.
Nu is het idee van de betrokken ministeries (Landbouw en Milieu) om centrale voorzieningen te maken voor verwerking van de reststromen. Ondernemers kunnen die collectieve voorzieningen runnen, maar moeten wel samenwerken met publieke partijen. Voor de collectieve voorzieningen is 30% tot 50% subsidie voor handen, de rest moet de exploitant zelf betalen. Boeren en agro-fabrieken kunnen dan bij die centrale voorziening hun “afval” in leveren, tegen betaling. Bij varkensmest zou de betaling neerkomen op 5 of 6 euro per ton. De coordinatie van het ENEAPAI is in handen van het mega waterleidingbedrijf Águas de Portugal.

Ik stel me dat even voor.
Scenario 1
In Leiria besluiten 3 aanpalende varkensboeren en een slachterij om een mestvergister neer te zetten. Ze krijgen subsidie voor de bouw, brengen de exploitatie onder in een aparte Lda, en ieder betaalt per ton ingeleverd produkt, om de investering terug te betalen; men verwerft hiermee proportioneel aandelen in de Lda. Wie dat wil kan geproduceerd biogas, stroom of warmte afnemen, tegen betaling. Na 5 jaar is het ding betaald en exploitatie rendabel; de Lda keert winst uit. Bemoeienis van publieke partijen beperkt zich tot controle op kwaliteit en veiligheid.

Scenario 2
Naast de ETAR (rioolwaterzuivering) van Coruche staat een mestvergister, waar de Câmara een bedrijfje op heeft gezet. Onze werknemer rijdt daar met de gierbak naar toe (ca. 12 km), betaalt 6 euro per ton, en gaat lossen. Tijdens het lossen maakt hij een praatje met de werknemer van de naburige kaasmakerij, die wei staat te lossen. Het land onder de pivo van de buurman, waar we eerder nog mest mochten uitrijden, wordt nu bemest met digestaat van de collectieve mestvergister, wat buurman duur moet betalen. De varkensboer die eerder de wei op kwam halen voor zijn varkens, is naar huis gestuurd. En hij is trouwens ook failliet, omdat hij zoveel voor zijn mestafzet moest betalen. (???)

Oftewel, het kan vriezen en het kan dooien, maar er zijn in elk geval nog wel wat vragen te stellen bij de ENEAPAI. Wat me verbaast is het algehele perspectief, wat al blijkt uit de titel. In plaats van ENEAPAI, Estrategia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuarios e Agro-Industriais zou ik kiezen voor DLASO: Diálogo Local para Aproveitamento de Subprodutos Orgánicos.

-Voor Estrategia, zou ik kiezen voor Diálogo, omdat de organische reststromen tegenwoordig onderdeel zijn van complexe waardeketens, (voedsel, voer, strooisel, energie, chemie) die onderling vervlochten zijn en bovendien sterk in beweging zijn. Als een nieuwe technologie beschikbaar komt, of energieprijzen veranderen, ziet de bijbehorende strategie er meteen héél anders uit. Dus één bepaalde strategie heeft amper nog een houdbaarheidstermijn, in plaats daarvan moet je investeren in lokale capaciteit om snel strategie te vormen. Er zijn sociale netwerken nodig waarin de belangrijke spelers elkaar kennen en in goede onderlinge samenwerking snel in weten te spelen op de veranderende markten.
-In plaats van Nacional, zou ik kiezen voor Local, omdat in ieder lokaal gebied de afvalstromen anders zijn, en al andere, mogelijk zeer nuttige aanwendingen hebben gevonden. Transport van de laagwaardige produkten is simpelweg veel te kostbaar: oplossingen moeten dus heel lokaal gezocht worden. Ook voor de eindprodukten als digestaat, warmte, geldt dat het te duur/moeilijk te transporteren is, en tot nu toe geldt dat ook voor biogas en stroom, omdat levering aan het net praktisch gezien (nog altijd) niet mogelijk is. Op iedere lokatie moeten dus lokale kringlopen gesloten worden, en kunnen dus weer andere, specifieke toepassingen gevonden worden.

-In plaats van het enigzins negatieve Efluentes zou ik kiezen voor Aproveitamento de Sub-produtos: immers voorbeelden in Noord Europa tonen dat rendabele exploitatie van dergelijke organische reststromen mogelijk is. Dat moet dan zeker gelden voor een van fossiele energiebronnen verstoken land als Portugal.

-en tenslotte zou ik me niet bij voorbaat willen beperken tot Agro Pecuaria e Agro Industria, maar zou ik kiezen voor sub-produtos orgánicos. Want als het in een bepaald gebied haalbaar blijkt andere bruikbare reststromen te benutten, zoals organisch huisvuil, gebruikte vetten, of organisch afval van hotels of industrie die niet onder de benoemde agro-industrie valt, dan moet je dat niet laten.

Je zou de Diálogo Local para Aproveitamento de Subprodutos Orgánicos in plaats van het saaie DLASO ook kunnen afkorten als DiaLo – Caso: um dialogo local para cada caso.

Zie hier wat ANIL over ENEAPAI publiceert.(Portugees)
Zie hier de volledige tekst van ENEAPAI.(Portugees)

Anúncios

0 Responses to “ENEAPAI of DiaLo-Caso”  1. Deixe um Comentário

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Google+ photo

Está a comentar usando a sua conta Google+ Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

w

Connecting to %s
“aangenaam kennis maken” | “prazer em conhecer”

Laat je email adres weten om per email nieuwe berichten op deze blog te ontvangen.

Junte-se a 22 outros seguidores

Fotos De Kennisclub

Stats

  • 114,206

RSS MelkenOverDeGrens.nl

  • Ocorreu um erro; é provável que o feed esteja indisponível. Tente novamente mais tarde.

RSS Melkveepublicaties van Wageningen UR

  • Ocorreu um erro; é provável que o feed esteja indisponível. Tente novamente mais tarde.

Archief | Archivos

Anúncios

%d bloggers like this: