Archive for the 'Toepassingen voor De Kennisclub' Category

Twitteren over landbouw en subsidies

Twitter is de nieuwste trend op het web. Twitter is kort en krachtig. Twitter is sms’jes sturen in de ether. Iedereen die het wil kan afstemmen op jou ‘tweets’. Zo kun je allerlei contacten “op je radar” houden, en anderen van je eigen wel en wee op de hoogte houden.

Je kunt ook (op Twitter search) bepaalde steekwoorden zoeken en volgen, zodat je een gevoel krijgt wat er -in real time- over bepaalde thema’s gezegd wordt. Een snelle manier om de publieke opinie in beeld te krijgen.

Kijk bijvoorbeeld eens wat ‘landbouw‘ oplevert. Ook ‘melkvee‘ levert zo nu en dan iets op bij twittersearch.

In het engels zijn er ook melkveehouders (Gilmerdairy of RayLinDairy) die verslag doen van hun dagelijkse praktijk. Nuttig voor beleidsmakers om vanachter hun beeldscherm nog wat gevoel met de praktijk te houden…

Anúncios

landbouw2.0: wat betekent de nieuwe generatie internet tools voor de landbouw?

door Herman Roozen, tekenaar van Opa

door Herman Roozen, tekenaar van Opa

(Dit is de tekst van een artikel van mij deze week in De Boerderij.)

“oh, die Kees heb ik laatst een keer gesproken op EuroTier, maar ik ken hem inmiddels al wat beter want we zitten allebei op Hyves”
“mooi, hè, die nieuwe fiets van mijn dochter. Gevonden op Marktplaats”
“ik las op melkquotum prikbord dat de maisprijs sterk daalt de laatste dagen”
“heb je dat filmpje van mijn nieuwe trekker al gezien? op youtube, ik stuur je de link wel”
“ja hoor, het gaat ze goed in Denemarken. Heb je de blog niet gelezen dan?; ze bouwen een nieuwe stal. Je kunt ze ook even skypen”

Web2.0?
Deze gesprekken gaan allemaal over web2.0. Web2.0 is een verzamelnaam voor een nieuwe generatie Internet toepassingen: Hyves, MSN, YouTube, blogs, marktplaats, discussie forums. Iedere gebruiker kan zijn bijdrage plaatsen en die is door anderen te bekijken. De een vindt het een verstikkende brei van laagwaardige informatie en onzin, de ander ziet de grootste revolutie sinds de boekdrukkunst.
Wat betekent web2.0 voor de landbouw en voor het platteland?

Gebruiker centraal
Het Internet bestaat al even. Nieuw is dat grote groepen gebruikers nu de mogelijkheden ervan ontdekken. De web2.0 toepassingen hebben gemeen dat ze de gebruikers een centrale en actieve rol toebedelen. Iedereen kan zijn bijdragen plaatsen. De inhoud, of dat nu text, fotos, muziek of video zijn, is ook weer openbaar te bezichtigen op het Internet. Een blog of een filmpje is -letterlijk- in een paar muisklikken gepubliceerd op het net. Daarbij komt dat de prijs van technologie is ingeklapt; processor capaciteit, bandbreedte, geheugenruimte, en PC’s kosten nog maar een fractie van wat ze vroeger kostten.
Het gevolg is dat miljoenen mensen blogs vullen met wat hen bezighoudt, en videos uploaden over de meest onwaarschijnlijke onderwerpen. De waardevolle, correcte, informatie sneeuwt onder en is straks niet meer te vinden, vrezen velen. Informatie en communicatie zijn opeens veranderd van duur en schaars, in een doorlopende stroom die concurreert om onze aandacht. Wat heeft die overweldigende brij van laagwaardige informatie voor zin?

Informatie-brij filteren

De informatie op blogs of netwerksites zoals Hyves is lang niet altijd interessant. Wie wil weten wat Jeffrey in Minnesota vandaag heeft gegeten? Wat heb je daaraan? De sleutel ligt in ons eigen gedrag: bij de oude media laten we het filteren aan de redactie over, op web2.0 moeten we zelf actief gaan filteren.

Stel dat melkveehouder Elling in Emmen, die in dubio stond of hij nu wel of niet moet switchen naar automatisch melken, een weblog zou hebben gemaakt over zijn afwegingen. Als een ander voor dezelfde keuze staat, dan interesseert het hem of haar wél. Vroeger zou Elling onvindbaar zijn geweest. Nu niet langer.

Web2.0 haalt profielinformatie en conversaties in de openbare ruimte van Internet, en daarmee zijn deze doorzoekbaar, en ook na verloop van tijd nog terug te vinden. Je kunt dus allerlei gelijkgestemde mensen vinden, en makkelijk benaderen. Contact onderhouden wordt helemaal makkelijk: is iemand eenmaal je “vriend” dan krijg je vaak automatisch updates van zijn of haar wel en wee. Internet is een ontmoetingsplaats geworden.

Gemeenschappen
Zo ontstaan allerlei elkaar los-vaste netwerken, van mensen die iets gemeen hebben en die elkaar min of meer volgen: communities. In plaats van de hoofdredactie (oude media) gebruik je elkaar om te attenderen en selecteren in nieuws en informatie.

Dit heeft gevolgen op drie terreinen:

 • Persoonlijke manier van werken als boer

Ons informatie dieet verandert. Naast het dagmenu van informatie via de vertrouwde kanalen, gaat ieder voor zich op zoek naar de hapjes die hij of zij het lekkerste vindt. Om je bedrijfscontacten en kennissenkring bij te houden zal web2.0 een heel gewoon hulpmiddel worden. Online contact is niet als surrogaat voor “echt” contact, maar vult de relatie met bekenden aan.

 • Boeren onderling

Boeren hebben een lange traditie in samenwerken. Zodra dit groter vormen aannam was een structuur nodig, met nieuwsbrieven en vergaderingen, en dus kosten. Die organisatie kosten kunnen dankzij web2.0 omlaag; bij flexibele, web-gebaseerde “non-organisaties”. Studieclub2.0 is op komst!

 • Boeren met derden

Web2.0 kan helpen om contacten met derden buiten de sector te stroomlijnen. Het boerenbedrijf krijgt steeds meer te maken met zaken die de landbouw sector overschrijden. Voelhorens naar de omgeving zijn belangrijk om kansen vroeg te ontdekken en om de maatschappelijke “license to operate” steeds opnieuw te waarborgen. Onder omgeving kan dan verstaan worden de directe geografische buurt, gemeente, regio, waarin het bedrijf zich bevindt, maar ook het wijdere krachtenveld van stakeholders die op enigerlei wijze de toekomst van het bedrijf beinvloeden.
Web2.0 biedt belangrijke hulpmiddelen om voelhorens uit te zetten en te “luisteren” naar het web. Ook biedt web2.0 kansen om allianties aan te gaan die voorheen veel lastiger te organiseren waren. Een van de effecten van Internet wordt “The long tail” genoemd: Een boekhandel kan slechts een klein aantal titels op voorraad hebben, en kiest dus voor de bestsellers. Via Internet kunnen incourante titels allemaal samen toch voor een grote omzet zorgen. Bijvoorbeeld omdat de voorraad in een goedkoop pakhuis kan liggen. Door niche-produkten te poolen (na netwerken via web2.0) kan “the long tail” ook binnen bereik van kleinere ondernemers komen.

Kortom, met web2.0 verandert er meer dan dat Internet vol komt te staan met onzin. Er komen andere organisatie- en verdienmodellen in zicht, we hebben meer mogelijkheden om samen te werken.

Samenvatting van artikel met doorklikbare links van voorbeelden en tools.

Mercado para produtos de co-fermentação está rapidamente a mudar

(foto: inspecções de esgotos, foto de PJS)

zie hier de nederlandse versie van dit bericht | veja aqui a versâo em holandes deste artigo

“Precisa de muita gordura residual para fermentar”?

isto foi o que me perguntaram hoje à tarde. Foi a senhora Monique de Roodt da empresa Power Jet Services Lda. do Algarve. Esta empresa faz manutenção e inspecções de esgotos de, por exemplo. empresas. Muitos dos clientes da Power Jet Services têm o sistema de esgotos equipado com separadores de gorduras, como por exemplo as cozinhas de hotéis ou cozinhas institucionais.

Power Jet Services é licenciada para drenar estes separadores de gorduras. Isto é uma gordura de baixa-qualidade e não é adequada para reciclar, no entanto pode ser usada como um produto de co-fermentação. Esta gordura contem um nível alta de energia e faz maravilhas para a produção de energia nas instalações de fermentação. Power Jet Services enfrenta cada vez mais legislações rigorosas e procura urgentemente uma possibilidade responsável para processar a gordura residual. A Monique é Holandesa, e fermentação em conjunto com estrume é a solução mais comum na Holanda para estos tipos de residuos, por isso pesquisou instalações de fermentação de estrume em Portugal. Por via do Google encontrou De Kennisclub.

Os leitores de De Kennisclub tem uma grande exploração agrícola de gado leiteiro (200-1000 animais), e em muitos casos, o gado fica dentro do estábulo durante o ano todo. Quer dizer: Existe uma grande quantidade de estrume de gado produzido (chorume ou estrume sólido) e é armazenado temporariamente. Não existe um problema do estrume (como na Holanda) porque há muitas terras que precisam do estrume; espalhado sobre a terra é uma perfeita aplicação. Mas também para as vacarias existem cada vez mais e mais legislações rigorosas do ambiente; Se um produtor de leite quiser preparar-se para o futuro, vai precisar de bastante investimento para obter boas condições para produção e armazenamento de estrume.

Com a popularidade de fermentação de estrume para finalidade energética (especialmente na Holanda e Alemanha), e com a subida dos preços de energia é obviou que exploramos a viabilidade de uma instalação de fermentação. Mark Berends da escola alta de agricultura em Wageningen, fez-nos um estudo económico de uma instalação de fermentação de estrume. Parece que o mercado de energia em Portugal, a falta de consumidores de calor residual, as largas distâncias, a falta de subsídios aptos, e a falta de disponibilidade dos produtos de co-fermentação estão tais, que uma instalação de fermentação não seria meritória.

Então: Eu não posso ajudar a Power Jet Services, eu não tenho uma instalação de fermentação. No entanto eu gostei do telefonema porque mostrou-me alguns pontos:

– o mercado em torno de produtos de co-fermentação muda tremendamente rápido, preços mudam em curto prazo ( em alguns casos os custos de processamento podem ser cobrado ao cliente).

– realmente funciona comunicar no Internet sobre as mudanças que se vêem; novas colaborações e visões de outros países e sectores. Se somos localizáveis e endereçáveis, convida-se novas cooperações.

Resta aqui a pergunta: quem procura um mercado em estrume com gorduras?

Markt voor co-vergistings produkten verandert snel

(foto: riool inspectie, van de site van PJS services)

zie hier de portugese versie van dit bericht | veja aqui a versâo em português deste artigo

“Wilt u een heleboel rest-vetten, om te vergisten?”

vroeg vanmiddag iemand mij aan de telefoon. Het bleek te gaan om Monique de Roodt van Power Jet Services uit de Algarve. Dit bedrijf onderhoudt en inspecteert rioleringen, bijvoorbeeld van bedrijven. Op de afwatering van veel van de klanten van Power Jet Services, zoals bijvoorbeeld van horeca- en instellingskeukens, zitten vetafscheiders. Power Jet Services haalt het afgescheiden vet op bij deze bedrijven. Het is lage kwaliteit vet, en kan dus niet hergebruikt worden, het kan echter wel prima dienen als co-vergistingsprodukt. Het vet is energierijk en doet wonderen voor de energieopbrengst van vergisters. Power Jet Services krijgt te maken met strengere regelgeving, en zoekt dringend een verantwoorde verwerkingsmogelijkheid voor de rest-vetten. Monique is nederlandse, en vergisting is in Nederland de gebruikelijke oplossing, dus ging ze op zoek naar mestvergisters in Portugal en zo kwam ze -via Google- op De Kennisclub.

De lezers van de Kennisclub hebben grote melkveebedrijven (200-1000 dieren) waar in veel gevallen het vee het hele jaar rond op stal staat. Er worden grote hoeveelheden rundermest (drijfmest of vaste potstalmest) geproduceerd en tijdelijk opgeslagen. Er is geen mestprobleem, omdat de mest -uitgereden op het land- een prima toepassing krijgt. Door strenger wordende milieu wetgeving zijn er wel wat afgeleide problemen. Wil een melkveehouder klaar zijn voor de toekomst dan zijn nogal wat investeringen voor verantwoorde opslag en verwerking van mest nodig.

Met de hoger wordende energieprijzen en gezien de populariteit van vergisting voor energie in met name Nederland en Duitsland lag het voor de hand de aantrekkelijkheid van een mestvergister in Portugal eens te bekijken. Mark Berends van de HAS in Wageningen deed begin dit jaar voor ons een haalbaarheidsstudie voor een mestvergister. Hij bekeek de situatie zowel voor ons eigen melkveebedrijf, als voor een fictief bedrijf van 500 koeien met een tuinbouwkas die de rest-warmte (tegen betaling) afnam. Uit Mark’s studie bleek dat hier in Portugal de energiemarkt, de afnemers van restwarmte, de onderlinge afstanden, de subsidies en de beschikbaarheid van co-vergistings produkten zodanig zijn dat een vergister hier (nog) niet uit kan.

Ik kan Power Jet Services dus niet helpen; ik heb geen vergister, en ook geen plannen er een te bouwen. Ik vond het wel een leuk telefoontje en voor mij toont het een aantal dingen aan:

-de “markt” rond co-vergistingsprodukten verandert snel, prijzen kunnen binnen korte termijn sterk veranderen (en in sommige gevallen kunnen kosten voor verantwoorde verwerking worden doorberekend aan de klant)

-het werkt om op Internet te praten over kansen die je ziet; nieuwe samenwerkingen of voorbeelden vanuit andere landen. Als je vindbaar en adresseerbaar bent, nodig je nieuwe samenwerkingen uit.

Blijft over de vraag: wie ziet brood in mest met vet?

Netwerken van Agro-ondernemers, interessant voor vele partijen

[Netwerken van Agro-Ondernemers; interessant voor vele partijen, foto door Sophiemuc]

De Kennisclub is een netwerk van melkveehouders in Portugal. Dergelijke netwerken van geemigreerde Nederlanders bestaan in heel veel landen. Op de verjaardag van een nederlandse boer in Denemarken komen ook weer veel boeren, en in Oost Duitsland weet je ook wel zo’n beetje van elkaar wie waar zit. In die -vaak informele- netwerkjes rouleert heel wat informatie en kennis. Met De Kennisclub hebben we enkele experimenten gedaan om die informatie en kennis beter toegankelijk te maken. Het uitwisselen van prijzen van grondstoffen en van nuchtere kalveren bijvoorbeeld, gedurende een half jaar. Een aantal keer een melkprijsvergelijking. De excursie naar de nieuwe stal van familie ter Haar in Montemor, of de themadag over alternatieve energie. Ook is aansluiting gevonden bij Bovisul; zo houden Susana en ik elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze Kennisclub blog speelt daarin een centrale rol en wordt zeer goed bezocht en gelezen.

Soms is een extra impuls van buitenaf ook welkom. Nieuwe kennis, andere gezichten en andere gezichtspunten. Wellicht dat het LEI uit Nederland, en dan met name het Agrocenter, daarin kan voorzien.

Agrocenter ziet netwerken van agrarische ondernemers wel zitten. Ze moeten namelijk meer “de boer op”, en steeds meer boeren zitten over de grenzen. Al die informele clubjes in al die emigratielanden samen vormen een aardige club. Dat biedt perspecieven voor hun “kennisprodukten”. Het lijkt voor alle partijen handig, als in de informele clubjes iets meer structuur komt. Vergelijk de Kennisclub: in Portugal hebben we in elk geval een communicatie platform.

Agrocenter begeleidt ook European Dairy Farmers en Global Dairy Farmers. Dat zijn netwerken waarin vooral topondernemers uit zoveel mogelijk verschillende landen welkom zijn. Het idee voor dit netwerk is anders: een breed en open netwerk voor geemigreerde Nederlandse agrarische ondernemers, in eerste instantie in de melkvee sector, en georganiseerd per land.

Binnenkort meer over deze ideeen. Vooralsnog ben ik geintresseerd om in contact te komen met nederlandse geemigreerde melkveehouders binnen Europa die het leuk vinden om van deze plannen op de hoogte te blijven en eventueel mee te denken.
Wie kent melkveehouders over de grens maar binnen Europa, die het leuk vinden om te netwerken? Laat het me weten via een mailtje naar josienmkapma(at)yahoo.co.uk

Engelse boeren werken samen om beter bestand te zijn tegen onzekerheden


mais combine in de ochtend (foto van jbat onder cc, flickr)

In Kent, Engeland, hebben boeren de traditie van “goed nabuurschap” geprofessionaliseerd. RAMSAK is een voorbeeld van een “machine ring”. Overcapaciteit van machines wordt tegen betaling ingezet bij anderen. Zowel aanbieders als vragers zijn lid van een collectief waarvoor ze een kleine lidmaatschapsvergoeding betalen. Verzoeken voor een bepaalde dienst kunnen bij het collectief (de “machine ring”) aangevraagd worden. De machine ring stemt vraag en aanbod op elkaar af, en geeft een geschikte aanbieder door. De verdere details en de prijs blijven een kwestie tussen vrager en aanbieder, maar de facturering wordt per kwartaal -en per automatische afschrijving- afgewikkeld via de machine ring.
Dergelijke machine rings zijn blijkbaar een vrij algemeen verschijnsel. TKMR somt de voordelen overzichtelijk op:

To the Demander:

 • Save money
 • Reduce investment in labour and machinery by sourcing others to do the work
 • Get a quality service to suit your business, at the right price, at the right time
 • No need to rely on one contractor

To the Supplier:

 • The opportunity to earn income utilising spare capacity of existing machinery
 • Invoicing by TKMR office
 • Collection of money by direct debit
 • Payments by credit transfer four weeks from invoice date, subject to collection

To All Members:

 • A local network dealing with people you know
 • Less paperwork – less hassle
 • More efficient use of machinery and labour
 • Opportunity to save money on fuel etc

Inmiddels zijn er ook allerlei andere diensten en taken waarin de machine ring een bemiddelaars- of makelaarsrol speelt.

Zo hebben de boeren van RAMSAK machine ring de blauwtong vaccinatie van schapen door veeartsen van de overheid niet afgewacht maar zelf vaccinatie teams samengesteld. Leden van RAMSAK konden zo veel eerder hun schapen veilig stellen dan anders het geval geweest zou zijn.

http://www.kentonline.co.uk/kol08/article/default.asp?article_id=40989

RAMSAK en andere “machine rings”:

RAMSAK
Eastern Agrilink Ltd
7Y MR
Tayforth MR
Thames and Kennet MR
Ring Link Scotland

(met dank aan Andy Roberts)

Modelo de Desenvolvimento Mutualista

Dit is een samenvatting van de laatste presentatie van Augusto Carvalho. Hij stelt voor om gezamenlijk follow-up te geven aan het initiatief van afgelopen vrijdag, door een collectief bedrijf op te richten. Zie onder zijn voorstel. Lees verder mee op www.agroenergia.wordpress.com

(Resumen da última apresentação do Augusto no Dia de Campo de 16 de Novembro na Bovisul)

Modelo de Desenvolvimento Mutualista

A União faz a força

 • Juntar o know-how que detemos nas áreas energéticas e agrícolas para comercializar soluções para o mundo rural, em particular para o mercado de bovinicultores
 • Criação de uma empresa de fundo mutualista, para o desenvolvimento e promoção destas soluções
 • Os sócios terão, obviamente, condições especiais
 • Ganha-se dos dois lados – como utilizador das soluções e como sócio da empresa

Atribuições

 • Desenvolvimento e Comercialização de soluções de energias renováveis para aplicação rural
 • Gestão de processos de candidaturas a subsídios e regimes de apoio
 • Desenvolvimento de Projectos no âmbito do QREN
 • Gestão de Processos de financiamento, etc… Para investimentos na área das Energias Renováveis
 • Promoção de soluções energéticas
 • Auditorias Energéticas
 • Promoção de associação entre explorações e agricultores para tirar partido de tecnologias cuja escala de entrada dificulta a aplicação individual

Áreas de Actuação

 • Biomassa
 • Biogás
 • Gasificação
 • Energia Solar
 • Solar Térmico
 • Fotovoltaico
 • Eólico
 • Integração Energética
 • Auditorias Energéticas
 • Consultoria e Engenharia relacionadas com as Energias Renováveis
 • Outras que os sócios vejam como interessantes!

Primeiro Projecto

 • Desenvolvimento, Implementação e Exploração de uma unidade de digestão e co-digestão de efluentes de vacaria
 • Mostrar o que é possível com poucos recursos (showcase)
 • Optimizar consórcios bacterianos
 • Optimizar produção de biogás
 • Ensaiar novas misturas de substratos em escala real

Próximos Passos

 • Criação da Empresa
 • Expressão de Interesse por parte dos agricultores
 • Podem contar connosco que estamos interessados
 • Entradas de Capital de Semente
 • Começar a Trabalhar!!!
 • Desenvolvimento de Projecto de Financiamento Continuado (Bancos e QREN)

Do que estamos à Espera?


“aangenaam kennis maken” | “prazer em conhecer”

Laat je email adres weten om per email nieuwe berichten op deze blog te ontvangen.

Junte-se a 22 outros seguidores

Fotos De Kennisclub

Stats

 • 115.121

RSS MelkenOverDeGrens.nl

 • Ocorreu um erro; é provável que o feed esteja indisponível. Tente novamente mais tarde.

RSS Melkveepublicaties van Wageningen UR

 • Ocorreu um erro; é provável que o feed esteja indisponível. Tente novamente mais tarde.

Archief | Archivos

Anúncios